پرینت

دکوپاژ

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در آموزش

دكوپاژ در فيلمسازي واحد سينما و تلويزيون

در فرآيند فيلمسازي پس از نگارش فيلمنامه، نوبت به مرحله دكوپاژ مي‌رسد كه عبارت است از طراحي

نقشه‌اي دقيق و كامل براي تبديل واژگان متن به نماهاي تصويري يا به بيان ديگر، آماده‌سازي برنامه اجرايي فيلمنامه كه قرار است ترجمان بصري متن مكتوب به زبان فيلم و سينما باشد.

دكوپاژ در زمره اصلي‌ترين مسئوليت‌هاي كارگردان است و خيلي پيشتر از آن‌كه نوبت به ميزانسن برسد، كيفيت كارگرداني اثر را مشخص مي‌كند و از همين‌رو مي‌توان آن را مقدمه ميزانسن دانست. كارگرداني كه در مرحله‌ دكوپاژ به اندازه كافي نينديشيده باشد و ايده‌هاي قابل توجهي در ذهن نپرورانده باشد، در مرحله ميزانسن با كمبود و نقصان قابل توجهي در ايده‌پردازي مواجه خواهد شد، چراكه دكوپاژ ناقص و محدود، نه فقط ذهن كارگردان كه شرايط بيروني را نيز بسته‌تر كرده و جا را براي ورود ايده‌هاي خلاقانه و نو تنگ مي‌كند. دكوپاژ در واقع به ظرفي مي‌ماند براي آن‌كه محتوا را به نحو احسن در خود بگنجاند، در نظر گرفته شده است.

حال اين ظرف اگر بزرگ‌تر از حجم موضوع باشد اين امكان وجود دارد كه با تدابيري اقدام به كوچك‌تر كردن فضاي داخلي ظرف كرد و از اين طريق قالبي مناسب براي ارائه محتوا عرضه كرد؛ اما اگر اندازه ظرف از حجم موضوع كمتر باشد، تنها از يك طريق مي‌توان محتوا را در ظرف جا داد و آن هم عبارت است از دستكاري در مظروف و كم كردن آن به قدري كه محتوا بيشتر از ظرفيت قالب نباشد.

 پيداست كه در اين وضع چه اشكالات و نقايص فراواني مي‌تواند در محتوا و درونمايه به وجود بيايد بخصوص كه براي اين جرح و تعديل‌ها دليلي جز ناچاري و استيصال هم وجود ندارد و اين ناچاري هم نه از سر اقتضاي شرايط كه از سر اهمال و كم‌كاري است.

يك كارگردان باهوش و كاربلد خوب مي‌داند كه فرآيند فيلمسازي، مسيري باز، غيرقابل پيش‌بيني و متغير است. هر لحظه ممكن است اتفاقي رخ بدهد كه تصورات اوليه را به هم بريزد. كارگردان هوشمند، عناصري را كه قرار است با آنها طرح اجرايي فيلمنامه يا همان دكوپاژ را بريزد (عناصري همچون قاب تصوير، زاويه دوربين، رنگ و نور، لوكيشن، بازيگر و...) اصولي كه در يد اختيار او است فرض نمي‌كند، بلكه آنها را كاملا پويا و زنده مي‌داند و معتقد است اين عناصر در هر لحظه قادر است موقعيت جديدي خلق كرده و مكاشفه‌اي مستمر را براي كارگردان به ارمغان بياورد.

چنين كارگرداني دكوپاژ خود را با نظر به انعطاف عناصر صحنه طراحي مي‌كند و هميشه جايي براي ايده‌هاي نو و رخدادهاي جديد خالي مي‌گذارد. البته چنان نيست كه تصوير دقيقي از آنچه مي‌خواهد انجام بدهد در ذهن نداشته باشد، بلكه تصوير دقيق ذهني او همواره پذيراي كامل‌تر شدن و همچنين انطباق با شرايط ناخواسته‌اي است كه در فرآيند توليد ايجاد مي‌شود و اصرار بر پيش‌فرض‌هاي گذشته را ناممكن يا دست‌كم ناسنجيده و نامناسب مي‌كند.

دكوپاژ، در واقع تجسم عيني واژگاني است كه در متن مكتوب تداعي ذهني دارد و از آنجا كه عينيات هيچ‌گاه گستردگي و وسعت عالم ذهن را ندارد، توجه به اين اقتضائات شرط اصلي طراحي يك دكوپاژ خوب و مناسب است.

با ارزوی موفقیت و بهروزی


 

 

 image-5f1f3e774d42c5f70f231d3798f967bea8bd1fe7e5329e2c47809165b80aaa57-V

hostarsham