پرینت

دنياي معنا و ارامش

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در چکیده مقالات

همه انسانها در هر كجاي دنيا و با هر مسلكي و عقيده اي اين تمايل دروني را دارند كه بعضي وقتها دور از هياهوي پيرامونشنان و جدا از تمام ادمهاي دورو برشان لحظه اي را در قعر تنهايي خود بخلوت بنشينند ... اصطلاحاتي همچون خلوتگه و عزلت ، تنهايي ، انزواطلبي ، عرفان ، چله نشيني ، مديتيشن ، خلسه و ... براي توضيح و تفسير اينگونه از حالات بشر در دايره واژگانمان بچشم مي خورند .... اري گاهي لازمست در خود فرو رويم و با انچه از خود ميدانيم و ميشناسيم و با تمام باورهايمان كه تمام زندگيمان را ميسازند خلوت كنيم و البته هر كسي با شيوه و روشي كه مانوس تر است . در تمام اين حالات كه معمولا با حركات ارام و خاصي مانند تنفس عميق و بيفكري مانند هيبنوتيزم و يا حركات موزون و اهسته مانند سماع يا اصلا حالتي از قرار گرفتن عضلات مهم و داراي انرژي بصورت كاملا ساكن و بيحركت مانند يوگا اتفاق مي افتد ، همواره صحبت از يك نيروي مارراي بشري و قدرتي مجهول الهويه در ناهوشيار به ميان مي ايد . ادامه دارد ....
كه باعث ايجاد يكسري تجربيات معنوي و روحاني و ذهني ، و بصورت واقعي و يا حتي تخيلي در ما خواهد شد و دربسياري مواقع اين حالات معنوي باعث تحريك كيسه هاي اشكي شده و فرد را دچار گريه اي عميق ميكند تا جايي كه پس از ان خلود معناگراي تنهايي دچار احساسي خوب و عالي و ارامبخشي عميق ، و در اين زمانست كه همچنين خود را حاوي منبع انرژي عظيمي تصور خواهيم كرد كه هر كار ناممكني با ان انرژي برايمان ممكن خواهد شد ... دوستان عزيز همه ما براي رسيدن به بالاترين و عميق ترين سطح ارامش لازم است با اين بعد از انسانيتمان توجه جدي داشته باشيم و هر چقدر تجربيات روحاني و معنوي را در لابلاي جزعيات زندگي بيشتر كسب كنيم اينراهم بگويم كه هركسي راغب است از روشي معنوي كه خود ساخته براي كسب تجربيات معنوي استفاده كند و سماجت دارد انرا الگوي واقعي براي مقاطع مختلف زندگي خود قرار دهد
همه ما انسانها گمشده اي داريم كه همواره حس ميكنيم از او دور مانده ايم و بطور ناخود اگاه او را در لايه لايه هاي اعماق وجودمان جستجو ميكنيم شايد دراين جهان مادي نتوانيم بدستش بياوريم اما همين كافيست و اهميت دارد كه هر لحظه به او نزديك ميشويم احساس ارامش بيشتري ميكنيم وهر لحظه از او دور شويم نا ارام تريم .. شايد ما نيز گمكرده ي ان گمشده خود باشيم ....... با تشكر الوند ...

 

 image-5f1f3e774d42c5f70f231d3798f967bea8bd1fe7e5329e2c47809165b80aaa57-V

hostarsham