پرینت

حريم خصوصي و ارامش

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در روانشناسی عمومی

عدم و جود يك حريم خصوصي و شخصي امن يكي ديگر از مومضوعاتي كه در فرايند نقض اراميش مان نقش بسزايي مينواند داشته باشد. ازانجا كه هيچ دو انساني از تمام لحاظ يكي نخواهند بود و هر فردي بنا به اقتضاعات فكري و علاقه ها و گرايشات شخصي خود نيازمند به داشتن يكسري شرايط و موقعيتهاي اختصاصي و منحصر به فرد متناسب با تمام جوانب معنوي و مادي زندگي اش ميباشد . تشخيص و ساماندهي حريم خصوصي تنها توسط خود فرد لازم است كه صورت بپذيرد و مهمترين مايحتاج فرايند ساختن حريم شخصي رسيدن به خود شناسي و قدرت انتخاب و همچنين داشتن استقلال لازم و كافي در تصميم گيري هاي جزعييات مربوط به زواياي مختلف زندگي خصوصي ميباشد .
لذا نبود اين شرايط و همچنين عدم وجود امنيت بسزا در اين حيطه ميتواند باعث ايجاد اختلال در سيستم تثبيت و تعادل در نظام نياز هاي فردي و حتي اجتماعي فرد شود ... الوند 

 

 image-5f1f3e774d42c5f70f231d3798f967bea8bd1fe7e5329e2c47809165b80aaa57-V

hostarsham